Page 1 of 1

มาแล้ว NAKIVO Backup & Replication v9.1

PostPosted: 05 Feb 2020, 10:03
by admin
ลองใช้ NAKIVO Backup & Replication v9.1
ด้วยการสำรองข้อมูลไปยัง Tape , Linux Server และ Windows Workstation Backup

คุณสมบัติใหม่สำหรับ v9.1
Linux Server Backup
NAKIVO Backup & Replication ให้คุณสามารถที่จะดำเนินการที่เพิ่มขึ้นการประยุกต์ใช้ตระหนักถึงการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ลินุกซ์ด้วยโซลูชันของเราคุณสามารถบรรลุประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลที่สูงขึ้นปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือและทำการกู้คืนรายการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

Native Backup to Tape
การสำรองข้อมูลไปยังเทปเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อมันมาถึงการเก็บรักษาในระยะยาวของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามซึ่งจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายด้วย NAKIVO Backup & Replication’s Native Backup to Tape โซลูชันช่วยให้คุณสามารถจัดการสภาพแวดล้อมเทปของคุณได้อย่างง่ายดายและทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยังกระบวนการเทปทั้งหมด

Instant Verification
ด้วย NAKIVO Backup & Replication คุณสามารถตรวจสอบการสำรองข้อมูลและจำลองแบบ VMware และ Hyper-V ของคุณได้ทันที โซลูชันจะทำการตรวจสอบเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ โดยทำสกรีนช็อตของระบบปฏิบัติการที่บู๊ตหรือตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ VMware Tools หรือ Hyper-V Integration Services

Windows Workstation Backup
หากคุณใช้งาน Windows Workstation NAKIVO ก็สามารถช่วยคุณได้วิธีการแก้ปัญหา สามารถรับประกันการป้องกันที่ราบรื่น และสมบูรณ์สำหรับปริมาณงานของคุณที่ทำงานบน Windows 10 ใน PC และ laptops.