อะไรคือ VSS ?

อะไรคือ VSS ?

Postby nexpert » 21 May 2019, 17:08

VSS หรือ Volume Shadow Copy เป็นเทคโนโลยีของ Microsoft ซึ่งจะทำให้ในขณะที่ทำการ backup ข้อมูลนั้น ระบบจะทำการ หยุด Input/Output (I/O) เพื่อรับประกันว่า
เมื่อเสร็จสิ้นการแบ็คอัพแล้ว สิ่งที่อยู่ใน backup นั้นจะมีความ consistent อยู่ โดยเฉพาะ database ทั้งหลายซึ่งจำเป็นมาก ในการใช้เทคโนโลยีนี้

แต่การจะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น จำเป็นที่ทั้ง Operating System และ Application จะต้องสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย โชคดีที่
OS จาก Microsoft ที่นิยมใช้ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่นั้นสนับสนุน VSS แทบทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Windows Server 2013,2016,2019 แต่ application
ที่ใช้นั้นจะต้อง compatible ด้วยเช่นกัน เช่น MS SQL SERVER, Sharepoint, Exchange , ActiveDirectory
nexpert
 
Posts: 7
Joined: 10 May 2019, 07:51

Return to สอบถามผลิตภัณฑ์ NAKIVO Backup & Replication สำหรับ VMWARE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron