การติดตั้งบน Linux

การติดตั้งบน Linux

Postby admin » 17 Dec 2019, 11:08

การติดตั้งบน Linux แบบ Full Sulution

1.อัปโหลดไฟล์ตัวติดตั้งไปยังเครื่องที่คุณต้องการติดตั้งการสำรองข้อมูลและการจำลองแบบ NAKIVO ในโหมดการถ่ายโอนแบบไบนารี ตัวอย่างเช่น :
-อัปโหลดตัวติดตั้งจากเครื่องที่ใช้ Windows
-อัปโหลดผลิตภัณฑ์จากเครื่องที่ใช้ Linux : รันคำสั่งต่อไปนี้ : wget 'server_ip/shared/NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh'

2.Login เข้าสู่เครื่อง Linux และอนุญาตให้เรียกใช้ไฟล์ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น : chmod +x NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh

3.เรียกใช้งานไฟล์ติดตั้งโดยใช้สิทธิ์ root ตัวอย่างเช่น : sudo ./NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh

4.ตรวจสอบข้อตกลงใบอนุญาต (กด Space เพื่อไปยังหน้าถัดไปของข้อตกลง) หากคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานให้กด "Y" แล้วกด Enter

5.พิมพ์ "S" เพื่อติดตั้ง full solution และกด Enter

6.การระบุการติดตั้ง Path สำหรับผลิตภัณฑ์ : กด Enter เพื่อยอมรับ Path ในการติดตั้งเริ่มต้น "/ opt / nakivo" หรือป้อน Path ที่กำหนดเองแล้วกด Enter

7.ระบุพอร์ต Director HTTPS (ซึ่งจะใช้ในการเข้าถึง Web UI ของ NAKIVO Backup & Replication) : กด Enter เพื่อยอมรับพอร์ตเริ่มต้น "4443" หรือป้อนหมายเลขพอร์ตที่กำหนดเองแล้วกด Enter ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ

8.ระบุว่าจะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ส่งการสนับสนุนรวมกันโดยอัตโนมัติไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ NAKIVO ในช่วงระยะเวลาประเมินผล (Call Home) หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ NAKIVO Backup & Replication จะสร้างเข้ารหัสและอัปโหลดกลุ่มสนับสนุนโดยอัตโนมัติวันละครั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนของ NAKIVO ในช่วงระยะเวลาการประเมิน ทีมสนับสนุนของ NAKIVO อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และจะสามารถระบุและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

9.ระบุพอร์ต Transporter (ซึ่งจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Transporter ที่ติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นกับ Director) : กด Enter เพื่อยอมรับพอร์ตเริ่มต้น "9446" หรือป้อนหมายเลขพอร์ตที่กำหนดเอง (1 ถึง 65535) และกด Enter ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ

10.ระบุช่วงของหมายเลขพอร์ต (จาก 1 ถึง 65535) ที่จะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลโดย Onboard Transporter (ค่าเริ่มต้นคือ 9448-10000) ช่วงที่คุณระบุควรมีอย่างน้อย 100 พอร์ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ

11.ระบุ Path ไปยังที่เก็บข้อมูลสำรองเริ่มต้น: กด Enter เพื่อยอมรับ Path เริ่มต้น "/ opt / nakivo / repository" หรือป้อน Path ที่กำหนดเองแล้วกด Enter เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง


การติดตั้ง Linux แบบ Transporter

1.อัปโหลดไฟล์ตัวติดตั้งไปยังเครื่องที่คุณต้องการติดตั้ง NAKIVO Backup & Replication ในโหมดการถ่ายโอนแบบ binary ตัวอย่างเช่น
-อัปโหลดตัวติดตั้งจากเครื่องที่ใช้ Windows
-อัปโหลดผลิตภัณฑ์จากเครื่องที่ใช้ Linux : รันคำสั่งต่อไปนี้ : wget 'server_ip/shared/NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh'

2.อนุญาตการเรียกใช้ไฟล์ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น : chmod +x NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh

3.เรียกใช้งานไฟล์ติดตั้งโดยใช้สิทธิ์รูท ตัวอย่างเช่น : sudo ./NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh

4.ตรวจสอบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน (กด Space เพื่อไปยังหน้าถัดไปของข้อตกลง) หากคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานให้กด "Y" แล้วกด Enter

5.พิมพ์ "T" เพื่อติดตั้งเฉพาะ Transporter และกด Enter

**หมายเหตุ
อีกทางหนึ่งคุณสามารถใช้ -t argment เพื่อติดตั้ง Transporter แบบไม่แสดงตัว :
sudo ./NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh -t

6.ระบุ path การติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ : กด Enter เพื่อยอมรับ Path การติดตั้งเริ่มต้น "/ opt / nakivo" หรือป้อนเส้นทางที่กำหนดเองแล้วกด Enter

7.ระบุพอร์ต Transporter (ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Transporter): กด Enter เพื่อยอมรับพอร์ตเริ่มต้น "9446" หรือป้อนหมายเลขพอร์ตที่กำหนดเองแล้วกด Enter เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ
admin
Site Admin
 
Posts: 75
Joined: 21 Jun 2018, 15:09

Return to การติดตั้ง NAKIVO Backup & Replication

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron