การติดตั้งแบบ Full Sulution ในโหมด Multi-Tenant บน Linux

การติดตั้งแบบ Full Sulution ในโหมด Multi-Tenant บน Linux

Postby admin » 18 Dec 2019, 10:38

การติดตั้งแบบ Full Sulution ในโหมด Multi-Tenant บน Linux
1. อัปโหลดไฟล์ตัวติดตั้งไปยังเครื่องที่คุณต้องการติดตั้ง NAKIVO Backup & Replication ในโหมดการถ่ายโอนแบบ Binary ตัวอย่างเช่น :
-อัปโหลดตัวติดตั้งจากเครื่องที่ใช้ Windows
-อัปโหลดผลิตภัณฑ์จากเครื่องที่ใช้ Linux : รันคำสั่งต่อไปนี้ : wget 'server_ip/shared/NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh'

2. Login ในเครื่อง Linux และอนุญาตให้เรียกใช้ไฟล์ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น : chmod +x NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh

3. เรียกใช้งานไฟล์ติดตั้งโดยใช้สิทธิ์รูท ตัวอย่างเช่น : sudo ./NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh

4. ตรวจสอบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ( กด Space เพื่อไปยังหน้าถัดไปของข้อตกลง ) หากคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานให้กด "Y" แล้วกด Enter

5. พิมพ์“M” เพื่อติดตั้ง Director ในโหมดผู้เช่าหลายคนและกด Enter

**หมายเหตุ
อีกทางหนึ่งคุณสามารถใช้ -m argument เพื่อติดตั้งโซลูชันในโหมด Multi-tenant โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ :
sudo ./NAKIVO_Backup_&_Replication_TRIAL.sh -m

6. ระบุ Path การติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์: กด Enter เพื่อยอมรับ Path การติดตั้งเริ่มต้น“ / opt / nakivo” หรือป้อน Path แบบกำหนดเองแล้วกด Enter

7. ระบุพอร์ต Director HTTPS (ซึ่งจะใช้ในการเข้าถึง Web UI ของ NAKIVO Backup & Replication ) : กด Enter เพื่อยอมรับพอร์ตเริ่มต้น“ 4443” หรือป้อนหมายเลขพอร์ตที่กำหนดเองแล้วกด Enter ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ

8. ระบุว่าจะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ส่งบันเดิลการสนับสนุนไปยังเซิร์ฟเวอร์ NAKIVO โดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาการประเมินหรือไม่ หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ NAKIVO Backup & Replication จะสร้างเข้ารหัสและอัปโหลดกลุ่มสนับสนุนโดยอัตโนมัติวันละครั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนของ NAKIVO ในช่วงระยะเวลาการประเมิน ทีมสนับสนุนของ NAKIVO อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และจะสามารถระบุและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

9. ระบุพอร์ต Transporter (ซึ่งจะใช้ในการเชื่อมต่อกับ Transporter ที่ติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นกับ Director) : กด Enter เพื่อยอมรับพอร์ตเริ่มต้น“9446” หรือป้อนหมายเลขพอร์ตที่กำหนดเอง (1 ถึง 65535) และกด Enter ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ

10. ระบุช่วงของหมายเลขพอร์ต (จาก 1 ถึง 65535) ที่จะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลโดย Onboard Transporter (ค่าเริ่มต้นคือ 9448-10000) ช่วงที่คุณระบุควรมีอย่างน้อย 100 พอร์ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณระบุเปิดอยู่ในไฟร์วอลล์ของคุณ

11. ระบุ Path ไปยังที่เก็บข้อมูลสำรองเริ่มต้น : กด Enter เพื่อยอมรับ Path เริ่มต้น / opt / nakivo / repository หรือป้อน Path ที่กำหนดเองแล้วกด Enter เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
admin
Site Admin
 
Posts: 77
Joined: 21 Jun 2018, 15:09

Return to การติดตั้ง NAKIVO Backup & Replication

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron